Mijn specialiteiten / My Specialties

|

Sta jezelf toe plezier op een andere manier te verkennen.
Het is een gebied omgeven door veel taboes en vaak geassocieerd met homoseksuele of medische connotaties. De belangrijkste sleutel tot plezier is jezelf toestaan ​​dit gebied te verkennen en van de rol van de penetrerende man over te gaan naar die van de gepenetreerde man. Het is dus mogelijk om te profiteren van de deugden van genieten. Een ander belangrijk ding om op te merken is dat het profiteren van deze ruimte je seksuele geaardheid niet zal veranderen als je heteroseksueel bent.
Ademen, een sleutelelement om toegang te krijgen tot plezier
Let op je ademhaling! Het kan zijn dat je het tegenhoudt of dat het schokkerig is. Haal diep adem zodat de energie kan circuleren en je hele lichaam kan binnendringen.
De voordelen van ademhalen zijn bewezen: het stelt je in staat de geest te ontspannen, je te concentreren op je sensaties en kritische oordelen opzij te zetten. Door te ademen kun je bij jezelf terugkomen: de effecten van ontspanning en ontspanning worden versterkt, waardoor de toegang tot plezier wordt bevorderd.
Concentreer u opnieuw op uw gevoelens
De gebruikelijke sensaties die verband houden met mannelijk genot zijn meestal van buitenaf, met een golf van opwinding. Hier zijn er nieuwe sensaties, rectale contracties, microsensaties waar je normaal gesproken waarschijnlijk geen aandacht aan besteedt. Het ‘prostaat’-orgasme manifesteert zich beetje bij beetje, door middel van lichte samentrekkingen… Er is geen onmiddellijke explosie, het is een progressief proces. Het vergt geduld, doorzettingsvermogen en er weer op terugkomen. Innerlijk luisteren is niet noodzakelijkerwijs aangeboren!
Punt P: klaarkomen zonder de penis te gebruiken
U zou in de verleiding kunnen komen om terug te keren naar een meer vertrouwde methode, waarbij u uw penis gebruikt om een ​​orgasme te bereiken. Weersta deze verleiding en blijf onderzoeken wat er anders gebeurt. Zet je geslacht even opzij. Tem dit gebied. Geef de microsensaties de tijd om je hersenen te bereiken en laat je lichaam de ervaring voortzetten. —————-

Allow yourself to explore pleasure in a different way.
It is an area surrounded by many taboos and often associated with homosexual or medical connotations. The main key to pleasure is to allow yourself to explore this area, to move from the role of the penetrating man to that of the penetrated man. Thus, it is possible to benefit from its virtues of enjoyment. Another important thing to note is that taking advantage of this space will not change your sexual orientation if you are heterosexual.
Breathing, a key element to access pleasure
Pay attention to your breathing! You may be holding it back or it may be jerky. Breathe deeply to allow the energy to circulate and invade your entire body.
The benefits of breathing are proven: it allows you to relax the mind, focus on your sensations and put aside critical judgments. Breathing allows you to come back to yourself: the effects of relaxation and relaxation are amplified, thus promoting access to pleasure.
Refocus on your feelings
The usual sensations associated with male pleasure are usually external, with a rush of arousal. Here there are new sensations, rectal contractions, micro-sensations that you probably don’t usually pay attention to. The “prostatic” orgasm manifests itself little by little, through slight contractions… There is no immediate explosion, it is a progressive process. It takes patience, perseverance and coming back to it. Inner listening is not necessarily innate!
Point P: cumming without using the penis
You might be tempted to return to a more familiar method, using your penis to achieve orgasm. Resist this temptation in order to continue to explore what is happening differently. Put your gender aside for a moment. Tame this area. Allow time for micro-sensations to reach your brain and allow your body to continue the experience.

maitresse  dominatriceBDSM

De zonnebank van de kerker is voor iedereen toegankelijk en markeert je zachtjes met een bikini en de initialen van je Meesteres Morgane.
het is ook mogelijk om dildo’s te combineren voor anale fixatie. ————————–

whip games

education in english lacanne

soft photo for sensitive Ames

Marking

if you want a total belonging mistress with no scruples has marked you

The sunbed of the dungeon is open to all, it gently marks you with a bikini and the initials of your Mistress Morgane.
it is also possible to combine dildos for anal restraint

maitresse dominatrice BDSM

VERGRENDELING
IN MIJN KOOI VOOR MINDER GEZELLIGE ONDERWERPEN
KRUIS VAN HEILIGE ANDREW
HOUD JE GEÏMMOBILISEERD OF IK ZAL VRIJ ZIJN OM JE ONDERWORPEN TE MAKEN AAN ALLE STRAF VAN HET MOMENT…. KAARS, TEPEL OF TEPELKLEM, ELEKTRODE, DE KAARS, MIMI ANAAL PLUG, VIOLETTE WAND.
DE NAALDEN
ZE WORDEN IN VERSCHILLENDE POSITIES GEPLAATST EN KUNNEN VERGEZOND WORDEN MET DIVERSE STRAF-IMMOBILISATIE OP TAFEL OF STOEL ECT…. —————————–

LOCKMENT
IN MY CAGE FOR LESS DOCILE SUBJECTS
CROSS OF SAINT ANDREW
HOLD YOU IMMOBILIZED OR I WILL BE FREE TO MAKE YOU SUBJECT TO ALL THE PUNISHMENT OF THE MOMENT…. CANDLE, NIPPLE OR NIPPLE CLAMP, ELECTRODE, THE CANDLE, MIMI ANAL PLUG, VIOLET WAND.
​THE NEEDLES
THEY ARE PLACED IN VARIOUS POSITIONS AND CAN BE ACCOMPANIED BY VARIOUS PUNISHMENT IMMOBILIZATION ON TABLE OR CHAIR ECT….

maitresse dominatrice bdsm

VERGRENDELING
IN MIJN KOOI VOOR MINDER GEZELLIGE ONDERWERPEN
KRUIS VAN HEILIGE ANDREW
HOUD JE GEÏMMOBILISEERD OF IK ZAL VRIJ ZIJN OM JE ONDERWORPEN TE MAKEN AAN ALLE STRAF VAN HET MOMENT…. KAARS, TEPEL OF TEPELKLEM, ELEKTRODE, DE KAARS, MIMI ANAAL PLUG, VIOLETTE WAND.
DE NAALDEN
ZE WORDEN IN VERSCHILLENDE POSITIES GEPLAATST EN KUNNEN VERGEZOND WORDEN MET DIVERSE STRAF-IMMOBILISATIE OP TAFEL OF STOEL ECT….

———————–

LOCKMENT
IN MY CAGE FOR LESS DOCILE SUBJECTS
CROSS OF SAINT ANDREW
HOLD YOU IMMOBILIZED OR I WILL BE FREE TO MAKE YOU SUBJECT TO ALL THE PUNISHMENT OF THE MOMENT…. CANDLE, NIPPLE OR NIPPLE CLAMP, ELECTRODE, THE CANDLE, MIMI ANAL PLUG, VIOLET WAND.
​THE NEEDLES
THEY ARE PLACED IN VARIOUS POSITIONS AND CAN BE ACCOMPANIED BY VARIOUS PUNISHMENT IMMOBILIZATION ON TABLE OR CHAIR ECT…. ——————-

Amateurs of nieuwsgierig naar verpleegkunde
Je minnares verandert je in een baby, luier, bibi, smaak, je wordt behandeld als een braaf of ondeugend kind, afhankelijk van je stommiteiten

Amateurs or curious about nursing
Your mistress regresses you into a baby, diaper, bibi, taste you will be treated like a good or naughty child correct according to your stupidities

maitresse dominatrice BDSM

VERNEDERING
DEZE SECTIE IS HEEL SPECIAAL, EN WE KUNNEN HET IN VERSCHILLENDE RICHTEN VERKENNEN, AFHANKELIJK VAN DE VERBEELDING VAN DE DAG, BEHANDELEN ALS EEN HOND, SLAAF OF ANDERSZINS….

PENIS- EN OF LICHAAMSBONDAGE
IMMOBILISATIESPEL EN ONDERWORPEN AAN MIJN SPEELGOEDZWEEP, ZWEEP, riet, ZACHTE OF HARDE VEER
ELEKTRODE
ZE ZIJN GEPLAATST OP PENIS, ANALE TEPELS EN ANDERE…
SCHOMMEL
HET WORDT GEBRUIKT VOOR ANAAL EN ANDERE TEPELS, TESTICEL FARTELING
MIJN CHAMPAGNE
Voor mijn trouwste klanten bied ik aan om voor 50 euro extra te genieten van een glas champagne.
Financiële overheersing is een praktijk die altijd plaatsvindt tussen instemmende mensen. Het varieert echter afhankelijk van de aard van de dominatrix. Ik gebruik mannen voor persoonlijk financieel plezier. De mens heeft ook recht op gunsten


GEAUTORISEERD PRODUCT
CHAMPAGNE DIE IK VERKOOP, POPPERS, VIAGRA
ONGEAUTORISEERD PRODUCT
drugs in al deze vormen!!!!!

HUMILIATION
THIS SECTION IS QUITE SPECIAL, AND WE CAN EXPLORE IT IN SEVERAL DIRECTIONS DEPENDING ON THE IMAGINATION OF THE DAY, TREAT LIKE A DOG, SLAVE OR OTHERWISE….

PENIS AND OR BODY BONDAGE
IMMOBILIZATION GAME AND SUBJECT TO MY TOY WHIP, WHIP, CANE, SOFT OR HARD FEATHER
ELECTRODE
THEY ARE POSITIONED ON PENIS, ANAL NIPPLE AND OTHER…
SWING
IT IS USED FOR ANAL AND OTHER NIPPLE, TESTICLE TORTURE
MY CHAMPAGNE
For my most loyal customers, I offer to enjoy a glass of champagne for an additional 50 euros.
Financial domination is a practice that always takes place between consenting people. However, it varies depending on the nature of the dominatrix. I use men for personal financial pleasure. Man is also entitled to favors


AUTHORIZED PRODUCT
CHAMPAGNE THAT I SELL, POPPERS, VIAGRA
UNAUTHORIZED PRODUCT
drugs in all these forms!!!!!

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *