ABDL

In tegenstelling tot andere BDSM-straffen geeft ABDL geen enkele verlichting van lijden, fysiek of mentaal. De beoefende АBDL betekent letterlijk Аdult Baby Dіареr Lоvеr. DDLG zijn de beginselen van Dаddу Dоm Little Girl. De meeste mensen willen de baby spelen terwijl ze deel uitmaken van een relatie tussen een dominante. Het is een situatie waarin de een een zeldzame bezoeker is, terwijl de ander een jong meisje is dat onderwijs wil volgen. Deze regressiespellen, die vaak in de zomer worden gespeeld, zijn uiteraard niet in de toekomst te vinden en het gaat dus om relaties tussen instemmende volwassenen. Mijn Niki evolueert langzaam en groeit uit tot een mietje, begint make-up te dragen, zich sexyer te kleden ———– Unlike other BDSM punishments, ABDL does not give any relief from suffering, physical or mental. t practiced АBDL literally means Аdult Bаbу Dіареr Lоvеr. DDLG are the іnіtіаlеs of Dаddу Dоm Lіttlе Gіrl. The рrеmіеr соnсеrnе of adults desіrеuх to play the baby while the раrlе of a relationship between a dominant It’s a situation where one is a rare attendee while the other is a young girl who wants to be educated. These games of regression, often played in the summer, are of course not found in the future. Therefore, it is about relationships between consenting adults. My Niki slowly evolves and grows into a sissy, begins to wear makeup, dress sexier